Kosze zasypowe do kruszyw

Kosze zasypowe i przesypowe znajdują swoje zastosowanie w technologii podania masy suchej na ciągi technologiczne lub jako zasobniki półproduktów w obiegach kruszących. 

Zbiorniki kruszyw

Kosze zasypowe dozujące i przesypowe znajdują swoje zastosowanie w technologii podania masy sypkiej na ciągi technologiczne lub jako zasobniki półproduktów w obiegach kruszących.  

Kosz Przyjęciowy

Kosz zasypowy z przenośnikiem taśmowym służący do rozładunku materiałów bezpośrednio z przyczep , kontenerów jak i załadunku ładowarkami i transportu na inne maszyny ciągu technologicznego .