Sortowania odpadów budowlanych

Sortowania odpadów budowlanych

Zmieszane odpady budowlane to odpady powstające podczas budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

 

Zawierają one mieszankę materiałów takich jak:

 

 • Drewno
 • Metal
 • Przewody
 • Folia
 • Materiały opakowaniowe
 • Szkło
 • Papier
 • Karton
 • Tworzywa sztuczne

 

Jak i frakcje mineralne typu:

 

 • Gruz ceglany
 • Gruz ceramiczny
 • Gruz betonowy
 • Kamienie

 

Odpady specjalne takie jak asfalt, papa, cement azbestowy, farby, lakiery nie podlegają recyklingowi i muszą zostać wydzielone z odpadów budowlanych.

PROCES SORTOWANIA

W początkowej fazie wydzielane są materiały nie podlegające recyklingowi. W dalszym kroku materiały przeznaczone do recyklingu poddawane są różnego rodzaju procesom takim jak; kruszenie, rozdrabnianie, rozsortowywanie itp. Dzięki temu otrzymuje się wysokiej jakości surowce o jednakowej strukturze, które znajdują zastosowanie w przemyśle. Produkt końcowy stanowi np. kruszywo budowlane, które może być wykorzystywane zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg. Dodatkową korzyścią jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie odpadów przeznaczonych do składowania, a tym samym oszczędzanie powierzchni wysypiska.

 

PROJEKTUJEMY SORTOWNIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POD WYTYCZNE KLIENTA. 

 • Jakość - Produkujemy z wyjątkową dbałością o najmniejsze szczegóły, używając najwyższej jakości materiałów.

 • Cena - Odbiegają ceną od światowej czołówki, nie ustępując jej jakością.

 • Modernizacja - Dopasowujemy już działające urządzenia do zmieniających się potrzeb klientów.

 • Serwis - Posiadamy maga­zyn z częściami zamiennymi, więc nie trzeba czekać na wyprodukowanie potrzebnych elementów.

 • Gwarancja - Na nasze produkty dajemy gwarancję o długości 24 miesiące.


 

Polecane produkty

Sortowania odpadów PSZOK